HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series Help

background image

HPLASERJET ENTERPRISE 600 M601-, M602- EN
M603-PRINTER

Gebruikershandleiding

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 600 M601-,
M602- en M603-printer

Gebruikershandleiding

background image

Copyright en licentie

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Verveelvoudiging, bewerking en vertaling

zonder voorafgaande schriftelijke

toestemming zijn verboden, behalve zoals

toegestaan door het auteursrecht.

De informatie in dit document kan zonder

vooraankondiging worden gewijzigd.

De enige garantie voor producten en

services van HP wordt uiteengezet in de

garantieverklaring die bij dergelijke

producten en services wordt geleverd. Niets

in deze verklaring mag worden opgevat als

een aanvullende garantie. HP is niet

aansprakelijk voor technische of

redactionele fouten of weglatingen in deze

verklaring.

Onderdeelnummer: CE988-90907

Edition 4, 11/2011

Handelsmerken

Adobe

®

, Acrobat

®

en PostScript

®

zijn

handelsmerken van Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ is een handelsmerk van Intel

Corporation in de Verenigde Staten en

andere landen/regio's.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP en

Windows Vista® zijn in de Verenigde

Staten gedeponeerde handelsmerken van

Microsoft Corporation.

UNIX

®

is een gedeponeerd handelsmerk van

The Open Group.

ENERGY STAR en het ENERGY STAR-logo

zijn in de Verenigde Staten gedeponeerde

merken.

background image

Symbolen in deze handleiding

TIP:

Bij Tip vindt u handige tips of sneltoetsen.

OPMERKING:

Bij Opmerking vindt u belangrijke informatie, zoals een toelichting bij een concept of

uitleg van een taak.

VOORZICHTIG:

Dit geeft aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te voorkomen dat

gegevens verloren gaan of het apparaat wordt beschadigd.

WAARSCHUWING!

Waarschuwingen geven aan dat u bepaalde procedures moet volgen om te

voorkomen dat letsel ontstaat, gegevens onherroepelijk verloren gaan of het apparaat zwaar wordt

beschadigd.

NLWW

iii

background image

iv

Symbolen in deze handleiding

NLWW

background image

Inhoudsopgave

1 Basisinformatie over het product ...................................................................................... 1

Productvergelijking ................................................................................................................... 2

HP LaserJet Enterprise 600 M601-modellen .................................................................. 2
HP LaserJet Enterprise 600 M602-modellen .................................................................. 3
HP LaserJet Enterprise 600 M603-modellen .................................................................. 4

Milieuvriendelijke functies ......................................................................................................... 5
Toegankelijkheidsfuncties .......................................................................................................... 6
Productweergaven ................................................................................................................... 7

Vooraanzicht ............................................................................................................ 7
Achteraanzicht ......................................................................................................... 8
Interfacepoorten ........................................................................................................ 9
Locatie van serienummer en modelnummer ................................................................... 9

2 Menu's van het bedieningspaneel ................................................................................... 11

Lay-out bedieningspaneel ........................................................................................................ 12
Menu Taak ophalen van USB .................................................................................................. 14
Menu Taak ophalen uit apparaatgeheugen ............................................................................... 15
Menu Benodigdheden ............................................................................................................ 16
Menu Laden .......................................................................................................................... 18
Beheer, menu ........................................................................................................................ 19

Menu Rapporten ..................................................................................................... 19
Menu Algemene instellingen ..................................................................................... 19
Menu Instellingen voor ophalen van USB ................................................................... 22
Menu Algemene afdrukinstellingen ............................................................................ 22
Menu Standaardafdrukopties .................................................................................... 24
Menu Weergave-instellingen .................................................................................... 24
Menu Benodigdheden beheren ................................................................................. 25
Menu Laden beheren ............................................................................................... 26
Menu Instellingen nietmachine/stapelaar ................................................................... 28
Menu Instellingen voor postvak Multi-Bin .................................................................... 28
Menu Netwerkinstellingen ........................................................................................ 29

NLWW

v

background image

Menu Probleemoplossing ......................................................................................... 33

Menu Apparaatonderhoud ...................................................................................................... 34

Menu Back-up/herstel .............................................................................................. 34
Menu Kalibratie/reiniging ........................................................................................ 34
Menu USB-firmware-upgrade .................................................................................... 35
Menu Service ......................................................................................................... 35

3 Software voor Windows ................................................................................................. 37

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Windows .............................................. 38
Selecteer de juiste printerdriver voor Windows .......................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 39

Installatiemodi UPD .................................................................................. 40

Instellingen van de afdruktaak wijzigen voor Windows ............................................................... 41

Prioriteit van afdrukinstellingen ................................................................................. 41
De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma wordt
gesloten ................................................................................................................. 41
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen .............................................. 42
De configuratie-instellingen van het product wijzigen ................................................... 42

De printerdriver verwijderen uit Windows ................................................................................. 43
Ondersteunde hulpprogramma's voor Windows ........................................................................ 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
geïntegreerde webserver van HP ............................................................................... 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Software voor andere besturingssystemen ................................................................................. 46

4 Het product gebruiken met Mac ...................................................................................... 47

Software voor Mac ................................................................................................................ 48

Ondersteunde besturingssystemen en printerdrivers voor Mac ....................................... 48
Software installeren op Mac-besturingssystemen .......................................................... 48

Software installeren op Mac-computers waarop het apparaat rechtstreeks is
aangesloten ............................................................................................. 48
Software installeren op Mac-computers in een bekabeld netwerk ................... 49

Het IP-adres configureren ........................................................... 49
De software installeren ............................................................... 50

De printerdriver verwijderen uit Mac-besturingssystemen .............................................. 51
Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Mac .................................................................. 52
Instellingen van de printerdriver wijzigen voor Mac ..................................................... 52

De instellingen voor alle afdruktaken wijzigen totdat het softwareprogramma
wordt gesloten ......................................................................................... 52
De standaardinstellingen voor alle afdruktaken wijzigen ............................... 52
De configuratie-instellingen van het product wijzigen .................................... 53

vi

NLWW

background image

Software voor Mac-computers ................................................................................... 54

HP Utility voor Mac .................................................................................. 54

De HP Printer Utility openen ........................................................ 54
Functies van HP Utility ................................................................ 54

Ondersteunde hulpprogramma's voor Mac ................................................................ 55

Geïntegreerde webserver van HP ............................................................... 55
HP ePrint ................................................................................................. 55
AirPrint ................................................................................................... 56

Basistaken afdrukken in Mac ................................................................................................... 57

Een afdruktaak annuleren op de Mac ........................................................................ 57
De papiersoort en het papierformaat wijzigen op de Mac ........................................... 57
Het documentformaat wijzigen of een aangepast papierformaat afdrukken op de Mac ... 57
Voorinstellingen voor afdrukken maken op de Mac ..................................................... 58
Een voorbeeld afdrukken op de Mac ......................................................................... 58
Watermerken gebruiken op de Mac .......................................................................... 58
Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken in Mac .............................................. 59
Afdrukken op beide zijden van het papier (duplex) in Mac .......................................... 59
Taken opslaan op Mac ............................................................................................ 60

Problemen met een Mac oplossen ............................................................................................ 61

5 Het product verbinden met Windows .............................................................................. 63

Disclaimer voor printer delen ................................................................................................... 64
Aansluiten op USB ................................................................................................................. 64

Cd-installatie .......................................................................................................... 64

Aansluiten op een netwerk met Windows .................................................................................. 65

Ondersteunde netwerkprotocollen ............................................................................. 65
Het apparaat installeren op een bekabeld netwerk met Windows ................................. 67

Het IP-adres configureren .......................................................................... 67
De software installeren .............................................................................. 68

Netwerkinstellingen configureren met Windows .......................................................... 69

Netwerkinstellingen weergeven of wijzigen ................................................. 69
Het netwerkwachtwoord instellen of wijzigen ............................................... 69
IPv4 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ..... 70
IPv6 TCP/IP-parameters handmatig configureren via het bedieningspaneel ..... 71
Instellingen verbindingssnelheid en duplexwerking ....................................... 72

6 Papier en afdrukmateriaal ............................................................................................. 73

Informatie over papiergebruik .................................................................................................. 74

Richtlijnen voor speciaal papier ................................................................................ 74

De printerdriver aanpassen aan de papiersoort en het papierformaat in Windows ........................ 76
Ondersteunde papierformaten ................................................................................................. 77

NLWW

vii

background image

Ondersteunde papiersoorten ................................................................................................... 79

Ondersteunde papiersoorten voor invoeropties ........................................................... 79
Ondersteunde papiersoorten voor uitvoeropties .......................................................... 80

Lade- en bakcapaciteit ............................................................................................................ 81
Papierladen vullen .................................................................................................................. 82

Lade 1 vullen .......................................................................................................... 82
Papier plaatsen in lade 2 of in een optionele lade voor 500 vel ................................... 83
Een optionele lade voor 1500 vel vullen .................................................................... 85
Afdrukstand van het papier voor het vullen van de laden ............................................. 87

Briefhoofdpapier, voorbedrukt of geperforeerd papier plaatsen ..................... 87
Enveloppen plaatsen ................................................................................ 88

Laden configureren ................................................................................................................ 89

Een lade configureren tijdens het plaatsen van papier ................................................. 89
Een lade configureren op basis van de instellingen van de afdruktaak ........................... 89
Lade configureren via het bedieningspaneel ............................................................... 90

Een uitvoerbak selecteren ........................................................................................................ 91

Afdrukken naar de bovenste (standaard) uitvoerbak .................................................... 91
Afdrukken naar de achterste uitvoerbak ..................................................................... 91
Afdrukken naar de optionele stapelaar of nietmachine/stapelaar .................................. 92
Afdrukken naar de postbus met vijf bakken ................................................................ 93

7 Printcartridges ................................................................................................................ 95

Informatie over printcartridge .................................................................................................. 96
Aanzichten van benodigdheden .............................................................................................. 97

Aanzicht van printcartridge ...................................................................................... 97

Printcartridges beheren ........................................................................................................... 98

Instellingen voor printcartridges wijzigen ................................................................... 98

Afdrukken wanneer een printcartridge het einde van de geschatte levensduur
heeft bereikt ............................................................................................ 98
Hiermee kunt u de opties Instellingen Vrijwel leeg op het bedieningspaneel
in- of uitschakelen ..................................................................................... 98
Afdrukken met EconoMode ....................................................................... 99

Toebehoren bewaren en recyclen .............................................................................. 99

Benodigdheden recyclen ........................................................................... 99
Opslag van printcartridges ...................................................................... 100
Beleid van HP ten aanzien van printcartridges die niet van HP zijn .............. 100

Anti-namaakwebsite van HP ................................................................................... 100

Instructies voor vervanging .................................................................................................... 101

Printcartridge vervangen ........................................................................................ 101
Nietjes vervangen ................................................................................................. 103
Preventief onderhoud uitvoeren ............................................................................... 104

viii

NLWW

background image

De teller van de onderhoudskit op nul zetten .............................................. 104

Problemen met printcartridges oplossen .................................................................................. 105

De printcartridges controleren ................................................................................. 105

De printcartridge controleren op beschadigingen ....................................... 106
Herhaalde fouten ................................................................................... 107
De statuspagina voor benodigdheden afdrukken ........................................ 107

Berichten op het bedieningspaneel over benodigdheden interpreteren ......................... 108

8 Afdruktaken ................................................................................................................. 111

Een afdruktaak annuleren met Windows ................................................................................. 112
Basistaken afdrukken in Windows .......................................................................................... 113

De printerdriver openen met Windows .................................................................... 113
Hulp krijgen bij een afdrukoptie met Windows ......................................................... 114
Het aantal af te drukken exemplaren wijzigen met Windows ...................................... 114
Aangepaste afdrukinstellingen opslaan die u opnieuw wilt gebruiken met Windows ..... 115

Een afdruksnelkoppeling gebruiken met Windows ...................................... 115
Afdruksnelkoppelingen maken ................................................................. 116

De afdrukkwaliteit verbeteren met Windows ............................................................. 119

Het papierformaat selecteren met Windows .............................................. 119
Een aangepast papierformaat selecteren met Windows .............................. 119
De papiersoort selecteren met Windows ................................................... 119
De papierlade selecteren met Windows .................................................... 119

Dubbelzijdig afdrukken (duplex) met Windows ......................................................... 120

Handmatig dubbelzijdig afdrukken met Windows ...................................... 120
Automatisch dubbelzijdig afdrukken met Windows .................................... 121

Meerdere pagina's per vel afdrukken met Windows .................................................. 123
De afdrukstand selecteren met Windows .................................................................. 124

HP ePrint gebruiken .............................................................................................................. 126
Geavanceerde taken afdrukken in Windows ........................................................................... 127

Afdrukken op voorbedrukt briefpapier of voorbedrukte formulieren met Windows ......... 127
Met Windows afdrukken op speciaal papier, etiketten of transparanten ....................... 129
De eerste of laatste pagina op ander papier drukken met Windows ............................ 132
Een document aanpassen aan paginagrootte met Windows ....................................... 134
Een watermerk aan een document toevoegen in Windows ......................................... 135
Een brochure maken met Windows ......................................................................... 136
Uitvoeropties selecteren met Windows ..................................................................... 137

Een uitvoerbak selecteren met Windows ................................................... 137
Nietopties selecteren met Windows .......................................................... 139

De functies voor taakopslag in Windows gebruiken .................................................. 140

Een opgeslagen taak maken in Windows .................................................. 141
Een opgeslagen taak afdrukken ............................................................... 142

NLWW

ix

background image

Een opgeslagen taak verwijderen ............................................................ 142
Opties voor taakopslag instellen in Windows ............................................ 143

Eén exemplaar ter controle afdrukken voordat u meerdere
exemplaren afdrukt .................................................................. 143
Een persoonlijke taak tijdelijk opslaan op het apparaat en later
afdrukken ............................................................................... 143
Een taak tijdelijk op het product opslaan .................................... 143
Een taak permanent op het product opslaan ............................... 144
Een permanent opgeslagen taak privé maken zodat er een
pincode nodig is om de taak af te drukken ................................. 144
Een melding ontvangen als iemand een opgeslagen taak afdrukt . . 145
De gebruikersnaam voor een opgeslagen taak instellen ............... 145
Een naam voor de opgeslagen taak opgeven ............................. 145

Speciale taken afdrukken in Windows ..................................................................... 146

De uitlijning voor dubbelzijdig afdrukken instellen ...................................... 146

Direct afdrukken via USB ...................................................................................................... 147

9 Beheer en onderhoud ................................................................................................... 149

Informatiepagina’s afdrukken ................................................................................................ 150
De geïntegreerde webserver van HP gebruiken ........................................................................ 151

De geïntegreerde webserver van HP openen via een netwerkverbinding ...................... 151
Functies van de geïntegreerde webserver van HP ...................................................... 153

Tabblad Informatie ................................................................................. 153
Tabblad Algemeen ................................................................................. 153
Tabblad Afdrukken ................................................................................. 154
Tabblad Probleemoplossing ..................................................................... 155
Tabblad Beveilig .................................................................................... 155
Tabblad HP Web Services ...................................................................... 155
Tabblad Netwerk ................................................................................... 155
Lijst Overige koppelingen ........................................................................ 156

HP Web Jetadmin-software gebruiken ..................................................................................... 157
Functies voor productbeveiliging ............................................................................................ 158

Veiligheidsinformatie ............................................................................................. 158

IP Security ............................................................................................. 158

De geïntegreerde webserver van HP beveiligen ........................................................ 158
Ondersteuning van codering: Gecodeerde HP High Performance harde schijf (alleen
xh-modellen) ......................................................................................................... 158
Opgeslagen taken veiligstellen ............................................................................... 159
De menu's op het bedieningspaneel vergrendelen ..................................................... 159
De formatter vergrendelen ...................................................................................... 159

Energiezuinige instellingen .................................................................................................... 161

x

NLWW

background image

Afdrukken met EconoMode .................................................................................... 161
PowerSave-modi ................................................................................................... 161

Sluimermodus in- of uitschakelen .............................................................. 161
De sluimertijd instellen ............................................................................ 162
Het sluimerschema instellen ..................................................................... 162

Geheugen en interne USB-apparaten installeren ....................................................................... 163

Overzicht ............................................................................................................. 163
Geheugen installeren ............................................................................................. 163

Apparaatgeheugen installeren ................................................................. 163

Geheugen inschakelen ........................................................................................... 168
De installatie van DIMM-modules controleren ............................................................ 169
Geheugen toewijzen ............................................................................................. 169
Interne USB-apparatuur installeren ........................................................................... 170

Het apparaat reinigen .......................................................................................................... 173

De papierbaan reinigen ......................................................................................... 173

Apparaatupdates ................................................................................................................. 173

10 Problemen oplossen ................................................................................................... 175

Zelfhulp .............................................................................................................................. 176
Controlelijst voor het oplossen van problemen ......................................................................... 177

Factoren die de prestaties van het product beïnvloeden ............................................. 178

Fabrieksinstellingen herstellen ................................................................................................ 180
Berichten op het bedieningspaneel interpreteren ...................................................................... 181

Soorten berichten op het bedieningspaneel .............................................................. 181
Berichten op het bedieningspaneel .......................................................................... 181

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast ........................................................................ 182

Het apparaat pakt geen papier op .......................................................................... 182
Het apparaat pakt meerdere vellen papier op .......................................................... 182
Papierstoringen voorkomen .................................................................................... 182

Storingen verhelpen ............................................................................................................. 184

Storingslocaties ..................................................................................................... 184
Storingen in de uitvoergebieden verhelpen ............................................................... 185

Papierstoringen verhelpen bij de achterste uitvoerbak ................................. 185
Storingen verhelpen bij de optionele stapelaar of nietmachine/stapelaar ...... 186

Papierstoringen verhelpen bij de optionele stapelaar of
nietmachine/stapelaar ............................................................. 186
Nietstoringen verhelpen in de optionele nietmachine/stapelaar .... 187

Storingen in de optionele postbus met vijf bakken verhelpen ........................ 188

Storingen in het fusergebied verhelpen .................................................................... 190
Storingen in de optionele duplexeenheid verhelpen ................................................... 193
Storingen in de laden verhelpen ............................................................................. 195

NLWW

xi

background image

Storingen in lade 1 verhelpen .................................................................. 195
Storingen in lade 2 of een optionele lade voor 500 vel verhelpen ................ 195
Verhelpen van storingen in de optionele lade voor 1500 vel ....................... 196

Storingen in de optionele envelopinvoer verhelpen .................................................... 198
Papierstoringen verhelpen bij de bovenklep en rond de printcartridges ........................ 199
Storingsherstel wijzigen ......................................................................................... 202

De afdrukkwaliteit verbeteren ................................................................................................ 203

Een papiersoort selecteren ..................................................................................... 203
Papier gebruiken dat voldoet aan de specificaties van HP .......................................... 203
Een reinigingspagina afdrukken .............................................................................. 204
De printcartridge controleren .................................................................................. 204
De printerdriver gebruiken die het beste aan uw afdrukbehoeften voldoet .................... 206

Het apparaat drukt niet of langzaam af .................................................................................. 207

Het apparaat drukt niet af ...................................................................................... 207
Het apparaat drukt langzaam af ............................................................................. 208

Problemen met direct afdrukken via USB oplossen .................................................................... 209

Het menu Ophalen vanaf USB wordt niet geopend wanneer u het USB-accessoire
plaatst ................................................................................................................. 209
Het bestand wordt niet afgedrukt vanaf het USB-opslagaccessoire ............................... 209
Het bestand dat u wilt afdrukken, wordt niet in het menu Ophalen vanaf USB
weergegeven ........................................................................................................ 210

Verbindingsproblemen oplossen ............................................................................................ 211

Problemen met rechtstreekse verbindingen oplossen .................................................. 211
Netwerkproblemen oplossen .................................................................................. 211

Slechte fysieke verbinding ....................................................................... 211
De computer maakt gebruik van een onjuist IP-adres voor dit apparaat ......... 211
De computer kan niet met het apparaat communiceren ............................... 212
Het apparaat maakt gebruik van de verkeerde koppelings- en
duplexinstellingen voor het netwerk .......................................................... 212
Nieuwe softwareprogramma's zorgen mogelijk voor
compatibiliteitsproblemen ........................................................................ 212
Uw computer of werkstation is mogelijk niet juist ingesteld .......................... 212
Het apparaat is uitgeschakeld of andere netwerkinstellingen zijn niet juist ..... 212

Problemen met de productsoftware in Windows oplossen ......................................................... 213

Er wordt geen driver voor het product weergegeven in de map Printers ....................... 213
Er werd een foutbericht getoond tijdens de installatie van software ............................. 213
Het product bevindt zich in de modus Klaar, maar er wordt niets afgedrukt .................. 213

Problemen met de productsoftware oplossen in Mac ................................................................. 215

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten weergegeven .......... 215
De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ...... 215
De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten ................................................ 215

xii

NLWW

background image

Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze .............................. 216
Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet
weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd .... 216
Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt ............................. 216

Bijlage A Productbenodigdheden en accessoires .............................................................. 217

Onderdelen, accessoires en benodigdheden bestellen .............................................................. 218
Onderdeelnummers .............................................................................................................. 219

Accessoires voor papierverwerking ......................................................................... 219
Onderdelen voor Customer Self Repair .................................................................... 220
Kabels en interfaces .............................................................................................. 220

Bijlage B Service en ondersteuning .................................................................................. 221

Beperkte garantieverklaring van Hewlett-Packard ..................................................................... 222
De Premium Protection Warranty van HP: Beperkte-garantieverklaring voor de LaserJet-
printcartridge ...................................................................................................................... 224
Op de printcartridge opgeslagen gegevens ............................................................................ 225
Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ............................................................................... 226
Garantieservice voor reparaties door de klant ......................................................................... 229
Klantondersteuning ............................................................................................................... 230
Het product opnieuw verpakken ............................................................................................ 231

Bijlage C Productspecificaties ........................................................................................... 233

Fysieke specificaties ............................................................................................................. 234
Stroomverbruik, stroomvoorzieningsspecificaties en geluidsuitstoot ............................................. 234
Omgevingsvereisten ............................................................................................................. 234

Bijlage D Overheidsinformatie ......................................................................................... 235

FCC-voorschriften ................................................................................................................. 236
Milieuvriendelijk productiebeleid ............................................................................................ 237

Milieubescherming ................................................................................................ 237
Ozonproductie ..................................................................................................... 237
Lager energieverbruik ............................................................................................ 237
Tonerverbruik ....................................................................................................... 237
Papierverbruik ...................................................................................................... 237
Plastic onderdelen ................................................................................................. 238
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet ................................................................... 238
Instructies voor retourneren en recyclen .................................................................... 238

Verenigde Staten en Puerto Rico .............................................................. 238

Inleveren van meerdere items (meer dan één cartridge) ................ 238

NLWW

xiii

background image

Enkele retourzendingen ............................................................ 239
Verzenden .............................................................................. 239

Inzameling buiten de V.S. ....................................................................... 239

Papier .................................................................................................................. 239
Materiaalbeperkingen ........................................................................................... 239
Voorschriften voor het afdanken van apparaten voor privé-huishoudens in de Europese
Unie .................................................................................................................... 240
Chemische stoffen ................................................................................................. 240
Material Safety Data Sheet (MSDS, chemiekaart) ...................................................... 240
Meer informatie .................................................................................................... 241

Verklaring van conformiteit .................................................................................................... 242
Veiligheidsverklaringen ......................................................................................................... 244

Laserverklaring ..................................................................................................... 244
Canadese DOC-voorschriften ................................................................................. 244
VCCI-verklaring (Japan) ......................................................................................... 244
Instructies voor netsnoer ......................................................................................... 244
Netsnoerverklaring (Japan) ..................................................................................... 244
EMC-verklaring (China) .......................................................................................... 245
EMC-verklaring (Korea) .......................................................................................... 245
EMI-verklaring (Taiwan) ......................................................................................... 245
Productstabiliteit .................................................................................................... 245
Laserverklaring voor Finland ................................................................................... 245
GS-verklaring (Duitsland) ........................................................................................ 246
Tabel met chemicaliën (China) ................................................................................ 247
Verklaring over de beperking van gevaarlijke stoffen statement (Turkije) ...................... 247

Index ............................................................................................................................... 249

xiv

NLWW