HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Een opgeslagen taak verwijderen

background image

Een opgeslagen taak verwijderen

Wanneer u een opgeslagen opdracht naar het apparaatgeheugen stuurt, overschrijft het apparaat alle

voorgaande opdrachten met dezelfde gebruiker- en opdrachtnaam. Als een taak nog niet is

142

Hoofdstuk 8 Afdruktaken

NLWW

background image

opgeslagen onder dezelfde gebruikers- en taaknaam en als het apparaat extra ruimte nodig heeft,

kunnen andere opgeslagen taken automatisch worden verwijderd, te beginnen met de oudste taak. In

het menu Algemene instellingen op het bedieningspaneel van het apparaat kunt u het aantal taken

wijzigen dat kan worden opgeslagen.

Volg deze procedure om een in het apparaatgeheugen opgeslagen opdracht te verwijderen.

1.

Druk op het bedieningspaneel van het apparaat op de knop Beginscherm .

2.

Open het menu Taak ophalen uit apparaatgeheugen.

3.

Selecteer uw gebruikersnaam en selecteer de naam van de taak, of selecteer de optie Alle

taken (met pincode) of Alle taken (Geen PIN).

4.

Selecteer de optie Verwijderen. Het apparaat vraagt u de verwijdering te bevestigen.