HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Storingen in de optionele envelopinvoer verhelpen

background image

Storingen in de optionele envelopinvoer verhelpen

Dit gedeelte is alleen van toepassing op storingen die optreden als u een optionele envelopinvoer

gebruikt.

1.

Verwijder enveloppen uit de optionele

envelopinvoer. Duw de envelopklem omlaag

en til het verlengstuk van de lade op tot de

gesloten positie.

2.

Pak beide zijden van de optionele

envelopinvoer vast en trek deze voorzichtig uit

het apparaat.

3.

Verwijder de vastgelopen enveloppen

langzaam uit de optionele envelopinvoer.

4.

Verwijder vastgelopen enveloppen langzaam

uit het apparaat.

198

Hoofdstuk 10 Problemen oplossen

NLWW

background image

5.

Plaats de envelopinvoer terug in het apparaat.

6.

Druk op de knop

OK

om het storingsbericht te

verwijderen.

7.

Als er nog steeds een storingsbericht wordt

weergegeven, zit er nog altijd een envelop

vast in het apparaat. Kijk of er op een andere

plek papier vastzit.

8.

Plaats de enveloppen terug, en zorg daarbij

dat u de onderste enveloppen iets verder

insteekt dan de bovenste enveloppen.