HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - HP Utility-funksjoner

background image

HP Utility-funksjoner

HP Utility består av sider som du kan åpne ved å klikke i listen Konfigurasjonsinnstillinger.

Tabellen nedenfor beskriver oppgavene du kan utføre fra disse sidene. Klikk på koblingen

HPs kundestøtte øverst på en hvilken som helst side for å få tilgang til teknisk støtte, bestilling av

rekvisita på Internett, elektronisk registrering og informasjon om resirkulering og retur.

Meny

Artikkel

Beskrivelse

Informasjon og støtte Rekvisitastatus

Viser produktets rekvisitastatus og gir koblinger for bestilling av
rekvisita på Internett.

Enhetsinformasjon

Viser informasjon om det valgte produktet.

Filopplasting

Overfører filer fra datamaskinen til produktet.

Last opp skrifter

Overfører skriftfiler fra datamaskinen til produktet.

Oppdater fastvare

Overfører en fastvareoppdateringsfil til produktet.

Kommandoer

Sender spesialtegn eller utskriftskommandoer til produktet etter
utskriftsjobben.

Skriverinnstillinger

Skuffkonfigurasjon

Endrer standard skuffinnstillinger.

EconoMode og
tonertetthet

Endrer tonertetthet for å bruke toner mer økonomisk.

Oppløsning

Angir standard utskriftsoppløsning for produktet.

Utmatingsenheter

Administrerer innstillinger for det valgfrie utdatatilbehøret.

Tosidig-modus

Aktiverer den automatiske tosidige utskriftsmodusen.

Lagrede jobber

Administrerer utskriftsjobber som er lagret på produktets harddisk.

E-postvarsler

Konfigurerer produktet slik at det sender e-postmeldinger ved
bestemte hendelser.

Nettverksinnstillinger Konfigurerer nettverksinnstillingene, for eksempel IPv4- og IPv6-

innstillingene.

52

Kapittel 4 Bruke produktet med Mac

NOWW

background image

Meny

Artikkel

Beskrivelse

Administrasjon av
rekvisita

Konfigurerer virkemåten til produktet når rekvisitaenheter nærmer seg
slutten av den beregnede levetiden.

Beskytt direkteporter

Deaktiverer utskrift via USB-porter eller parallellporter.

Tilleggsinnstillinger

Gir tilgang til HPs innebygde webserver.