HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Sett bakfra

background image

Sett bakfra

1

2

3

4

5

1

Bakre utskuff (dra for å åpne)

2

Deksel for tosidigenhet (fjern dekselet for å installere enheten for tosidig utskrift)

3

Grensesnittutganger

4

Høyre deksel (gir tilgang til DIMM-sporet)

5

Lomme for maskinvareintegrering (bare modellene M602 og M603)

8

Kapittel 1 Grunnleggende om produktet

NOWW