HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Rekvisita-menyen

background image

Rekvisita-menyen

Visning: På produktets kontrollpanel trykker du på Hjem , og deretter velger du menyen Rekvisita.

I følgende tabell er elementer med en stjerne (*) standardinnstillingen fra fabrikken.

Tabell 2-1

Rekvisita-menyen

Første nivå

Andre nivå

Tredje nivå

Fjerde nivå

Verdier

Administrer rekvisita

Status for
utskriftsrekvisita

Rekvisitainnstillinger

Svart kassett

Innstillinger for nedre
terskelverdier

Stopp

Spørre om å fortsette

Fortsett*

Nedre terskelverdi-
innstillinger:

1 til 100 %

Standardverdier for
CE390A-kassetten:

M601 = 8 %

M602 = 11 %

M603 = 20 %

Standardverdier for
CE390X-kassetten:

M602 = 5 %

M603 = 9 %

Vedlikeholdssett

Innstillinger for nedre
terskelverdier

Stopp

Spørre om å fortsette

Fortsett*

Nedre terskelverdi-
innstillinger:

1 til 100 %

Standard = 10 %

Rekvisitameldinger

Melding om lite

*

Av

Nivåmåler

*

Av

Tilbakestill rekvisita

Nytt vedlikeholdssett

Nei

Ja

Svart kassett

Statusen

vises.

Vedlikeholdssett

Statusen

vises.

16

Kapittel 2 Kontrollpanelmenyer

NOWW