HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Skrive ut når en skriverkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden

background image

Skrive ut når en skriverkassett har nådd slutten av den beregnede levetiden

Meldingen Lite toner i svart kassett: Det vises en melding når det er lite igjen i en

rekvisitaenhet. Den faktiske gjenværende levetiden for skriverkassetten kan variere. Du bør ha en

ny skriverkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er

tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke byttes ennå.

Meldingen Svært lite i svart kassett: Det vises en melding når en rekvisitaenhet har nådd

laveste terskelverdi. Faktisk gjenværende levetid for rekvisitaenheten kan variere. Du bør ha en ny

skriverkassett klar, slik at du kan skifte kassetten når utskriftskvaliteten ikke lenger er

tilfredsstillende. Rekvisitaenheten må ikke byttes nå med mindre utskriftskvaliteten ikke lenger er

akseptabel. Det kan oppstå problemer med utskriftskvaliteten hvis du bruker rekvisita som er ved

slutten av den beregnede levetiden.

Når en HP-skriverkassett har “svært lite” igjen, gjelder ikke lenger HPs beskyttelsesgaranti Premium

Protection for den skriverkassetten. HPs beskyttelsesgaranti Premium Protection gjelder bare for

skriverkassetten for dette produktet.