HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Returer utenfor USA

background image

Returer utenfor USA

Hvis du vil delta i retur- og resirkuleringsprogrammet HP Planet Partners, kan du følge de enkle

instruksjonene i resirkuleringsveiledningen (som finnes i emballasjen til den nye rekvisitaenheten for

produktet) eller besøke

www.hp.com/recycle

. Velg riktig land/region for å få informasjon om hvordan

du kan returnere HP LaserJet-skriverrekvisita.