HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Materialbegrensninger

background image

Materialbegrensninger

Dette HP-produktet inneholder ikke tilsatt kvikksølv.

Dette HP-produktet inneholder et batteri som kanskje krever spesialbehandling ved endt levetid.

Batteriene som står i dette produktet, eller som leveres av Hewlett-Packard for dette produktet,

HP LaserJet Enterprise 600-skriver i M601, M602 og M603-serien

Type

Karbon-monofluorid-litium

Vekt

1,5 g

Sted

På kontrollerkort

Kan fjernes av brukeren

Nei

NOWW

Program for miljømessig produktforvaltning

233

background image

Hvis du vil ha informasjon om resirkulering, kan du gå til

www.hp.com/recycle

eller kontakte lokale

myndigheter eller Electronics Industries Alliance:

www.eiae.org

.