HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Mer informasjon

background image

Mer informasjon

Slik får du informasjon om disse miljørelaterte emnene:

miljøprofilark for dette produktet og mange beslektede HP-produkter

HPs miljøengasjement

HPs miljøforvaltningssystem

HPs ordning for retur og resirkulering etter endt levetid for produktet

dataark for materialsikkerhet

234

Tillegg D Spesielle bestemmelser

NOWW

background image

Gå til

www.hp.com/go/environment

eller

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

NOWW

Program for miljømessig produktforvaltning

235