Pomoc usługi HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series

background image

DRUKARKA HP LASERJET ENTERPRISE 600 Z

SERII M601, M602 I M603

Instrukcja obsługi

background image
background image

Drukarka HP LaserJet Enterprise 600 z
serii M601, M602 i M603

Instrukcja obsługi

background image

Prawa autorskie i licencja

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez

wcześniejszej pisemnej zgody jest

zabronione, z wyjątkiem przypadków

dozwolonych przez prawo autorskie.

Przedstawione tu informacje mogą ulec

zmianie bez wcześniejszego

powiadomienia.

Jedynymi gwarancjami na produkty i usługi

firmy HP są gwarancje wyrażone w formie

oświadczeń dołączonych do tych produktów

i usług. Żaden zapis w niniejszym

dokumencie nie może być interpretowany

jako gwarancja dodatkowa. Firma HP nie

ponowi żadnej odpowiedzialności za

jakiekolwiek braki techniczne lub błędy

redakcyjne w niniejszym dokumencie.

Numer katalogowy: CE988-90914

Edition 4, 11/2011

Znaki towarowe

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

są znakami

towarowymi firmy Adobe Systems

Incorporated.

Intel® Core™ jest znakiem towarowym firmy

Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych

i innych krajach/regionach.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® są znakami towarowymi

firmy Microsoft Corporation zastrzeżonymi

w Stanach Zjednoczonych.

UNIX

®

jest zastrzeżonym znakiem

towarowym organizacji The Open Group.

ENERGY STAR i znak ENERGY STAR są

znakami zarejestrowanymi w Stanach

Zjednoczonych.

background image

Konwencje wykorzystane w podręczniku

WSKAZÓWKA:

Wskazówki dostarczają pomocnych rad lub skrótów.

UWAGA:

Uwagi dostarczają ważnych informacji pomocnych w wyjaśnieniu pojęcia lub w

wykonaniu zadania.

OSTROŻNIE:

Uwagi wskazują na procedury, których należy przestrzegać, aby nie utracić danych

lub nie uszkodzić urządzenia.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenia wskazują na określone procedury, których należy przestrzegać, aby

uniknąć obrażeń ciała, utraty danych lub poważnego uszkodzenia urządzenia.

PLWW

iii

background image

iv

Konwencje wykorzystane w podręczniku

PLWW

background image

Spis treści

1 Podstawowe informacje o urządzeniu .............................................................................. 1

Porównanie urządzeń ............................................................................................................... 2

Modele HP LaserJet Enterprise 600 M601 .................................................................... 2
Modele HP LaserJet Enterprise 600 M602 .................................................................... 3
Modele HP LaserJet Enterprise 600 M603 .................................................................... 4

Ochrona środowiska ................................................................................................................ 5
Funkcje ułatwień dostępu .......................................................................................................... 6
Widoki urządzenia .................................................................................................................. 7

Widok z przodu ....................................................................................................... 7
Widok z tyłu ............................................................................................................ 8
Porty interfejsu .......................................................................................................... 9
Numer seryjny i numer modelu — położenie ................................................................ 9

2 Menu panelu sterowania ................................................................................................ 11

Układ panelu sterowania ........................................................................................................ 12
Menu Pobierz zlecenie z USB .................................................................................................. 14
Menu Pobierz zlecenie z pamięci urządzenia ........................................................................... 15
Menu Materiały eksploatacyjne ............................................................................................... 16
Menu Podajniki ..................................................................................................................... 18
Menu Administracja ............................................................................................................... 19

Menu Raporty ......................................................................................................... 19
Menu Ustawienia ogólne ......................................................................................... 19
Menu Ustawienia pobierania z USB .......................................................................... 22
Menu Ogólne ustawienia drukowania ....................................................................... 22
Menu Domyślne opcje drukowania ........................................................................... 24
Menu Ustawienia wyświetlacza ................................................................................ 24
Menu Obsługa materiałów eksploatacyjnych .............................................................. 25
Menu Zarządzenie podajnikami ............................................................................... 26
Menu Ustawienia zszywacza/układacza ................................................................... 28
Menu Ustawienia sortownika wielopojemnikowego ..................................................... 28
Menu Ustawienia sieciowe ....................................................................................... 29

PLWW

v

background image

Menu Rozwiązywanie problemów ............................................................................ 33

Menu Konserwacja urządzenia ............................................................................................... 34

Menu Tworzenie kopii zapasowej/odzyskiwanie danych ............................................ 34
Menu Kalibracja/czyszczenie .................................................................................. 34
Menu Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem USB .................. 35
Menu Serwis .......................................................................................................... 35

3 Oprogramowanie dla systemu Windows ........................................................................ 37

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Windows ............................... 38
Wybieranie prawidłowego sterownika drukarki dla systemu Windows ......................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 40

Tryby instalacji sterownika UPD ................................................................. 40

Zmiana ustawień zlecenia druku w przypadku systemu Windows ................................................ 41

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania .................................................................... 41
Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu .................... 41
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ........................................ 42
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ........................................................... 42

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Windows .................................................................. 43
Obsługiwane narzędzia w systemie Windows .......................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
Wbudowany serwer sieciowy HP .............................................................................. 44
Usługa HP ePrint ..................................................................................................... 44

Oprogramowanie dla systemów operacyjnych .......................................................................... 46

4 Używanie produktu z komputerami Mac ........................................................................ 47

Oprogramowanie dla komputerów Mac ................................................................................... 48

Obsługiwane systemy operacyjne i sterowniki drukarek do systemu Mac ....................... 48
Instalowanie oprogramowania dla systemów operacyjnych Mac .................................. 48

Instalacja oprogramowania dla komputerów Mac podłączonych
bezpośrednio do urządzenia ..................................................................... 48
Instalowanie oprogramowania dla komputerów Mac w sieci przewodowej .... 49

Konfiguracja adresu IP ............................................................... 49
Instalowanie oprogramowania .................................................... 50

Usuwanie sterownika drukarki w systemie Mac ........................................................... 51
Pierwszeństwo dla ustawień drukowania w systemie Mac ............................................ 52
Zmiana ustawień sterownika drukarki dla systemu Mac ............................................... 52

Zmiana ustawień wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu ..... 52
Zmiana ustawień domyślnych wszystkich zleceń drukowania ......................... 52
Zmiana ustawień konfiguracyjnych urządzenia ............................................ 53

Oprogramowanie dla komputerów Mac .................................................................... 54

HP Utility do komputerów Mac ................................................................... 54

vi

PLWW

background image

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) ..... 54
Funkcje HP Utility ...................................................................... 54

Obsługiwane narzędzia dla komputerów Mac ........................................................... 55

Wbudowany serwer sieciowy HP ............................................................... 55
Usługa HP ePrint ...................................................................................... 56
Usługa AirPrint ......................................................................................... 56

Podstawowe zadania drukowania w środowisku Mac ................................................................ 57

Anulowanie zlecenia druku na komputerze Mac ......................................................... 57
Zmiana formatu i rodzaju papieru na komputerze Mac ............................................... 57
Zmiana rozmiaru dokumentów i drukowanie na papierze o niestandardowym formacie
w systemie Mac ...................................................................................................... 57
Tworzenie i używanie wstępnych ustawień drukowania w systemie Mac ....................... 58
Drukowanie okładki w systemie Mac ......................................................................... 58
Używanie znaków wodnych w systemie Mac ............................................................. 58
Druk kilku stron na jednym arkuszu papieru w systemie Mac ........................................ 59
Drukowanie na obu stronach kartki (drukowanie dwustronne) w systemie Mac ............... 59
Przechowywanie zadań w systemie Mac ................................................................... 60

Rozwiązywanie problemów w środowisku Mac ......................................................................... 61

5 Podłączanie urządzenia w systemie Windows ................................................................ 63

Oświadczenie dotyczące udostępniania drukarki ...................................................................... 64
Podłączanie przy użyciu złącza USB ....................................................................................... 64

Instalacja z płyty CD ............................................................................................... 64

Podłączanie do sieci w systemie Windows ............................................................................... 65

Obsługiwane protokoły sieciowe .............................................................................. 65
Instalacja urządzenia w sieci przewodowej w systemie Windows ................................ 67

Konfiguracja adresu IP .............................................................................. 67
Instalacja oprogramowania ....................................................................... 68

Konfigurowanie ustawień sieciowych w systemie Windows .......................................... 69

Wyświetlanie lub zmiana ustawień sieciowych ............................................ 69
Ustawianie lub zmiana hasła sieciowego .................................................... 69
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv4 z panelu sterowania
urządzenia .............................................................................................. 70
Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP IPv6 z panelu sterowania
urządzenia .............................................................................................. 71
Ustawienia szybkości łącza i dupleksu ........................................................ 72

6 Papier i materiały drukarskie ......................................................................................... 73

Wskazówki dotyczące papieru ................................................................................................ 74

Wskazówki dotyczące specjalnego papieru ............................................................... 74

PLWW

vii

background image

Zmiana ustawień sterownika drukarki w systemie Windows w celu dostosowania do rodzaju i
formatu papieru ..................................................................................................................... 76
Obsługiwane formaty papieru ................................................................................................. 77
Obsługiwane rodzaje papieru ................................................................................................. 79

Obsługiwane rodzaje papieru dla opcji podawania ................................................... 79
Obsługiwane rodzaje papieru dla opcji odbioru ........................................................ 80

Pojemność podajników i pojemników ....................................................................................... 81
Wkładanie papieru do podajników ......................................................................................... 83

Ładowanie podajnika 1 ........................................................................................... 83
Ładowanie podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy ........................... 84
Ładowanie opcjonalnego podajnika na 1500 arkuszy ................................................ 86
Orientacja papieru podczas ładowania podajników ................................................... 88

Ładowanie papieru firmowego, dziurkowanego lub z nadrukiem ................... 88
Ładowanie kopert .................................................................................... 89

Konfigurowanie podajników ................................................................................................... 90

Konfigurowanie podajnika podczas ładowania papieru .............................................. 90
Konfigurowanie podajnika, aby pasował do ustawień zlecenia drukowania .................. 90
Konfiguracja podajnika za pomocą panelu sterowania ............................................... 91

Wybieranie pojemnika wyjściowego ........................................................................................ 92

Kierowanie wydruku do górnego (standardowego) pojemnika wyjściowego .................. 92
Kierowanie wydruku do tylnego pojemnika wyjściowego ............................................. 92
Kierowanie wydruku do opcjonalnego układacza lub zszywacza/układacza ................ 93
Kierowanie wydruku do sortownika 5-pojemnikowego ................................................. 94

7 Kasety drukujące ........................................................................................................... 97

Informacje na temat kasety drukującej ...................................................................................... 98
Widok materiałów eksploatacyjnych ........................................................................................ 99

Widok kasety drukującej .......................................................................................... 99

Zarządzanie kasetami drukującymi ........................................................................................ 100

Zmiana ustawień kaset drukujących ........................................................................ 100

Drukowanie po osiągnięciu szacowanego końca okresu eksploatacji kasety
drukującej ............................................................................................. 100
Włączanie i wyłączanie opcji Ustawienia poziomu bardzo niskiego w
panelu sterowania .................................................................................. 100
Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ....................................... 101

Przechowywanie i recykling materiałów eksploatacyjnych ......................................... 101

Recykling materiałów eksploatacyjnych .................................................... 101
Przechowywanie kaset drukujących .......................................................... 102
Polityka firmy HP w stosunku do kaset drukujących innych producentów ....... 102

Witryna sieci Web firmy HP dotycząca zapobieganiu fałszerstwom ........................... 102

Wskazówki dotyczące wymiany ............................................................................................ 103

viii

PLWW

background image

Wymiana kasety drukującej ................................................................................... 103
Wymiana zszywek ................................................................................................ 105
Konserwacja urządzenia ....................................................................................... 106

Zerowanie licznika zestawu konserwacyjnego ........................................... 106

Rozwiązywanie problemów z kasetami drukującymi ................................................................ 107

Sprawdzanie kaset drukujących .............................................................................. 107

Sprawdzanie kasety pod kątem ewentualnych uszkodzeń ........................... 108
Powtarzające się usterki .......................................................................... 109
Wydruk strony stanu materiałów eksploatacyjnych ..................................... 109

Interpretowanie komunikatów panelu sterowania dotyczących materiałów
eksploatacyjnych .................................................................................................. 110

8 Zadania drukowania ................................................................................................... 113

Anulowanie zlecenia druku w systemie Windows .................................................................... 114
Podstawowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ........................................... 115

Otwieranie sterownika drukarki w systemie Windows ............................................... 115
Uzyskiwanie pomocy dla opcji druku w systemie Windows ........................................ 116
Zmiana liczby drukowanych kopii w systemie Windows ............................................ 116
Zapisywanie niestandardowych ustawień druku w celu późniejszego wykorzystania w
systemie Windows ................................................................................................ 117

Używanie skrótu drukowania w systemie Windows .................................... 117
Tworzenie skrótów drukowania ................................................................ 118

Poprawa jakości druku w systemie Windows ............................................................ 121

Wybór formatu strony w systemie Windows .............................................. 121
Wybór niestandardowego formatu papieru w systemie Windows ................ 121
Wybór rodzaj papieru w systemie Windows ............................................. 121
Wybór podajnika papieru w systemie Windows ........................................ 121

Drukowanie po obu stronach (dupleks) w systemie Windows ...................................... 122

Ręczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ......................... 122
Automatyczne drukowanie po obu stronach w systemie Windows ................ 123

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu w systemie Windows ............................... 125
Wybór orientacji strony w systemie Windows .......................................................... 126

Korzystanie z usługi HP ePrint ............................................................................................... 128
Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows ............................................ 129

Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows ................. 129
Drukowanie na papierze specjalnym, etykietach lub foliach w systemie Windows ........ 131
Drukowanie pierwszej lub ostatniej strony na innym papierze w systemie Windows ...... 134
Dopasowywanie dokumentu do wielkości strony w systemie Windows ........................ 136
Dodawanie znaku wodnego do dokumentu w systemie Windows ............................... 137
Tworzenie broszur w systemie Windows .................................................................. 138
Wybieranie opcji druku w systemie Windows .......................................................... 139

PLWW

ix

background image

Wybieranie pojemnika wyjściowego w systemie Windows ......................... 139
Wybieranie opcji zszywania w systemie Windows .................................... 141

Korzystanie z funkcji przechowywania zadań w systemie Windows ........................... 142

Tworzenie przechowywanego zadania w systemie Windows ...................... 143
Drukowanie zapisanego zadania ............................................................ 144
Usuwanie zapisanego zadania ................................................................ 144
Ustawianie opcji przechowywania zadań w systemie Windows .................. 145

Wydrukuj jeden egzemplarz jako próbny przed wydrukowaniem
wszystkich egzemplarzy ........................................................... 145
Tymczasowo przechowaj zadanie osobiste w urządzeniu, aby
wydrukować je później ............................................................ 145
Tymczasowo przechowaj zadanie w produkcie .......................... 145
Trwale przechowaj zadanie w produkcie ................................... 146
Ustal trwale przechowywane zadanie jako prywatne, tak aby
każda osoba je drukująca musiała podać kod PIN ..................... 146
Otrzymuj powiadomienia, gdy inne osoby drukują
przechowywane zadanie ......................................................... 147
Ustaw nazwę użytkownika dla przechowywanego zadania ......... 147
Określ nazwę przechowywanego zadania ................................ 147

Drukowanie zadań specjalnych w systemie Windows ............................................... 148

Ustawianie wyrównania dupleksu ............................................................ 148

Drukowanie z urządzenia USB .............................................................................................. 149

9 Zarządzanie i konserwacja .......................................................................................... 151

Drukowanie stron informacyjnych ........................................................................................... 152
Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego HP .......................................................... 153

Otwieranie strony wbudowanego serwera internetowego HP przy użyciu połączenia
sieciowego ........................................................................................................... 153
Wbudowany serwer internetowy firmy HP — funkcje ................................................. 155

Karta Informacje .................................................................................... 155
Karta Ogólne ........................................................................................ 155
Karta Drukuj .......................................................................................... 156
Karta Rozwiązywanie problemów ............................................................ 157
Karta Bezpieczeństwo ............................................................................ 157
Karta Usługi sieci Web HP ...................................................................... 157
Karta Praca w sieci ................................................................................ 157
Lista Inne łącza ...................................................................................... 158

Korzystanie z oprogramowania HP Web Jetadmin ................................................................... 159
Funkcje zabezpieczające urządzenia ..................................................................................... 160

Oświadczenia o bezpieczeństwie ........................................................................... 160

Protokół IPsec ........................................................................................ 160

x

PLWW

background image

Zabezpieczanie wbudowanego serwera internetowego HP ........................................ 160
Obsługa szyfrowania: Zaszyfrowane wysokowydajne dyski twarde HP (tylko modele
xh) ...................................................................................................................... 160
Zabezpieczanie przechowywanych zleceń .............................................................. 161
Blokowanie menu panelu sterowania ....................................................................... 161
Zablokuj formatyzator ........................................................................................... 161

Ustawienia ekonomiczne ...................................................................................................... 163

Drukowanie przy użyciu ustawienia EconoMode ...................................................... 163
Tryby energooszczędne ......................................................................................... 163

Włączanie lub wyłączanie trybu uśpienia ................................................. 163
Ustawienie czasomierza stanu uśpienia .................................................... 164
Ustawianie harmonogramu uśpienia ......................................................... 164

Instalowanie pamięci i wewnętrznych urządzeń USB ................................................................ 165

Informacje ogólne ................................................................................................. 165
Instalacja pamięci ................................................................................................. 165

Instalacja pamięci urządzenia ................................................................. 165

Uaktywnienie pamięci ........................................................................................... 170
Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM .......................................... 171
Przydzielenie pamięci ............................................................................................ 171
Instalacja wewnętrznych urządzeń USB ................................................................... 172

Czyszczenie urządzenia ....................................................................................................... 175

Czyszczenie ścieżki papieru .................................................................................. 175

Aktualizacje urządzenia ....................................................................................................... 175

10 Rozwiązywanie problemów ....................................................................................... 177

Samodzielne rozwiązywanie problemów ................................................................................ 178
Lista kontrolna rozwiązywania problemów .............................................................................. 179

Czynniki mające wpływ na wydajność urządzenia ................................................... 180

Przywracanie ustawień fabrycznych ....................................................................................... 182
Interpretacja komunikatów na panelu sterowania ..................................................................... 183

Rodzaje komunikatów panelu sterowania ................................................................ 183
Komunikaty panelu sterowania ............................................................................... 183

Papier jest podawany nieprawidłowo lub zacina się ................................................................ 184

Urządzenie nie pobiera papieru ............................................................................. 184
Urządzenie pobiera kilka arkuszy papieru ............................................................... 184
Zapobieganie zacięciom papieru ........................................................................... 184

Usuwanie zacięć .................................................................................................................. 186

Miejsca zacięć papieru ......................................................................................... 186
Usuwanie zacięć papieru w okolicy tac wyjściowych ................................................ 187

Usuwanie zacięć papieru z tylnego pojemnika wyjściowego ....................... 187
Usuwanie zacięć z opcjonalnego układacza lub zszywacza/układacza ...... 188

PLWW

xi

background image

Usuwanie zacięć papieru z opcjonalnego układacza lub
zszywacza/układacza ............................................................ 188
Usuwanie zacięć zszywek w opcjonalnym zszywaczu/układaczu 189

Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym sortowniku 5-pojemnikowym ........ 190

Usuwanie zacięć papieru w okolicach utrwalacza .................................................... 192
Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym duplekserze .............................................. 195
Usuwanie zacięć papieru w okolicach podajników ................................................... 197

Usuwanie zacięć papieru w podajniku 1 .................................................. 197
Usuwanie zacięć papieru w podajniku 2 lub opcjonalnym podajniku na
500 arkuszy .......................................................................................... 197
Usuwanie zacięć papieru z opcjonalnego podajnika na 1500 arkuszy ........ 198

Usuwanie zacięć papieru w opcjonalnym podajniku kopert ....................................... 200
Usuwanie zacięć papieru w obszarach pokrywy górnej i kasety drukującej ................. 201
Zmiana sposobu usuwania zacięć ........................................................................... 204

Poprawianie jakości druku .................................................................................................... 205

Wybieranie rodzaju papieru .................................................................................. 205
Należy używać tylko papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP ........................... 205
Drukowanie strony czyszczącej .............................................................................. 206
Sprawdzanie kasety drukującej .............................................................................. 206
Należy używać sterownika drukarki najlepiej dopasowanego do rodzaju
wykonywanych zleceń ........................................................................................... 208

Strony nie są drukowane lub drukowanie jest spowolnione ....................................................... 210

Urządzenie nie drukuje .......................................................................................... 210
Urządzenie drukuje bardzo wolno .......................................................................... 211

Rozwiązywanie problemów z drukiem z urządzenia USB ......................................................... 212

Po podłączeniu urządzenia USB nie jest wyświetlane menu Pobierz z USB .................. 212
Nie jest drukowany plik z urządzenia USB .............................................................. 212
Pliku, który chcesz wydrukować, nie ma w menu Pobierz z USB ................................. 213

Rozwiązywanie problemów z połączeniami ........................................................................... 214

Rozwiązywanie problemów związanych z połączeniem bezpośrednim ....................... 214
Rozwiązywanie problemów z siecią ........................................................................ 214

Złe połączenie fizyczne .......................................................................... 214
Komputer używa błędnego adresu IP urządzenia ....................................... 215
Komputer nie może skomunikować się z urządzeniem ................................ 215
Urządzenie korzysta z nieodpowiednich ustawień łącza i dupleksu dla
komunikacji z siecią ............................................................................... 215
Nowe programy mogły spowodować problemy ze zgodnością ................... 215
Komputer lub stacja robocza mogą być błędnie skonfigurowane ................. 215
Urządzenie zostało wyłączone lub w inne ustawienia sieci są błędne .......... 216

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia w systemie Windows .................... 217

Sterownik drukarki nie jest widoczny w folderze Drukarki .......................................... 217

xii

PLWW

background image

Podczas instalowania oprogramowania został wyświetlony komunikat o błędzie .......... 217
Urządzenie jest w trybie gotowości, ale nie drukuje .................................................. 217

Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem urządzenia na komputerach Mac .................... 219

Sterownik drukarki nie jest wyświetlany na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .............. 219
Nazwa urządzenia nie pojawia się na liście urządzeń Print & Fax (Drukarki i faksy) .... 219
Sterownik drukarki nie konfiguruje automatycznie urządzenia zaznaczonego na liście
Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................................................. 219
Zlecenie drukowania nie zostało wysłane do wybranego urządzenia ......................... 220
Gdy urządzenie jest podłączone przewodem USB, po zaznaczeniu sterownika nie
pojawia się na liście Print & Fax (Drukarki i faksy) .................................................... 220
Dla urządzenia podłączonego przez port USB używasz standardowego sterownika
drukarki ............................................................................................................... 221

Załącznik A Materiały eksploatacyjne i akcesoria do urządzenia .................................... 223

Zamawianie części, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych ................................................. 224
Numery katalogowe ............................................................................................................. 225

Wyposażenie dodatkowe do obsługi papieru .......................................................... 225
Części do samodzielnego montażu ......................................................................... 226
Kable i interfejsy ................................................................................................... 226

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna ......................................................................... 227

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard ................................................ 228
Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety
drukujące LaserJet ................................................................................................................ 230
Dane zapisane w kasecie drukującej ...................................................................................... 231
Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego (EULA) ............................................................ 232
Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta ...................................................... 236
Obsługa klienta ................................................................................................................... 237
Ponowne pakowanie urządzenia ........................................................................................... 238

Załącznik C Parametry urządzenia .................................................................................. 239

Parametry fizyczne ............................................................................................................... 240
Zużycie energii, parametry elektryczne i poziom głośności ....................................................... 240
Środowisko pracy ................................................................................................................ 241

Załącznik D Informacje dotyczące przepisów ................................................................... 243

Przepisy FCC ....................................................................................................................... 244
Program zgodności produktu z zasadami ochrony środowiska .................................................. 245

Ochrona środowiska naturalnego ........................................................................... 245
Wytwarzanie ozonu .............................................................................................. 245
Zużycie mocy ....................................................................................................... 245

PLWW

xiii

background image

Zużycie toneru ...................................................................................................... 245
Zużycie papieru .................................................................................................... 245
Tworzywa sztuczne ............................................................................................... 246
Materiały eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet ..................................................... 246
Instrukcje dotyczące zwrotu i odzysku materiałów ..................................................... 246

Stany Zjednoczone i Portoryko ................................................................ 246

Zwrot wielu kaset (więcej niż jednej kasety) ............................... 246
Zwrot pojedynczej kasety ......................................................... 247
Wysyłka ................................................................................ 247

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych ............................................ 247

Papier .................................................................................................................. 248
Ograniczenia dotyczące materiałów ....................................................................... 248
Utylizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej ......... 248
Substancje chemiczne ............................................................................................ 249
Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) .................................. 249
Więcej informacji ................................................................................................. 249

Deklaracja zgodności ........................................................................................................... 250
Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa ................................................................. 252

Bezpieczeństwo lasera .......................................................................................... 252
Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) ................................................................ 252
Oświadczenie VCCI (Japonia) ................................................................................ 252
Instrukcje dotyczące kabla zasilającego .................................................................. 252
Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) ........................................................... 253
Oświadczenie EMC (Chiny) ................................................................................... 253
Oświadczenie dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (Korea) ...................... 253
Oświadczenie EMI (Tajwan) ................................................................................... 253
Stabilność urządzenia ........................................................................................... 253
Oświadczenie w sprawie bezpieczeństwa lasera dla Finlandii ................................... 253
Oświadczenie GS (Niemcy) ................................................................................... 254
Tabela materiałów (Chiny) ..................................................................................... 255
Ograniczenia dotyczące substancji niebezpiecznych (Turcja) ..................................... 255

Indeks .............................................................................................................................. 257

xiv

PLWW