HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Menu Tworzenie kopii zapasowej/odzyskiwanie danych

background image

Menu Tworzenie kopii zapasowej/odzyskiwanie danych

Aby wyświetlić: Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna , wybierz
menu Device Maintenance (Konserwacja urządzenia), a następnie wybierz menu Tworzenie

kopii zapasowej/odzyskiwanie danych.

W poniższej tabeli gwiazdka (*) oznacza domyślne ustawienia fabryczne.

Tabela 2-15

Menu Tworzenie kopii zapasowej/odzyskiwanie danych

Poziom pierwszy

Poziom drugi

Poziom trzeci

Wartości

Dane kopii zapasowej

Harmonogram kopii
bezpieczeństwa

Włącz
harmonogramowanie

Wprowadź godzinę

Dni pomiędzy

Wprowadź liczbę dni

Utwórz kopię zapasową
teraz

Eksport ostatniej kopii
zapasowej

Odzyskaj dane

Podłącz dysk USB zawierający
plik kopii zapasowej.