HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Układ panelu sterowania

background image

Układ panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania można uzyskać informacje o stanie urządzenia i zlecenia, a także

skonfigurować urządzenie.

1

3

4

5

6
7

8

10

11

13

14

9

2

12

Numer

Przycisk lub kontrolka

Funkcja

1

Wyświetlacz panelu
sterowania

Pokazuje informacje o stanie, menu, informacje pomocy i komunikaty o
błędach.

2

Strzałka w górę

Powoduje przejście do poprzedniej pozycji na liście lub zwiększenie wartości
pozycji liczbowej.

3

Przycisk Pomoc

Umożliwia wyświetlenie informacji o komunikacie pokazywanym na
wyświetlaczu panelu sterowania.

4

Przycisk

OK

Zapisuje wybraną wartość dla pozycji.

Wykonuje czynność skojarzoną z pozycją, która jest wyróżniona na
wyświetlaczu panelu sterowania.

Powoduje wyczyszczenie warunku błędu, jeśli jest on usuwalny.

5

Przycisk Stop

Powoduje anulowanie aktualnego zlecenia drukowania i usunięcie stron z
urządzenia.

6

Strzałka w dół

Powoduje przejście do następnej pozycji na liście lub zmniejszenie wartości
pozycji liczbowej.

7

Strzałka w tył

Powoduje przejście o jeden poziom wyżej w drzewie menu lub powrót do
poprzedniego wpisu liczbowego

8

Przycisk Ekran główny

Otwiera i zamyka menu.

9

Kontrolka Gotowe

Świeci: Urządzenie jest w trybie online, gotowe na przyjęcie danych do
wydrukowania.

Nie świeci: Urządzenie nie może przyjąć danych, ponieważ jest w
trybie offline (wstrzymania) lub wystąpił błąd.

Miga: Urządzenie przechodzi w tryb offline. Urządzenie przestaje
przetwarzać bieżące zlecenie drukowania i usuwa wszystkie strony ze
ścieżki papieru.

12

Rozdział 2 Menu panelu sterowania

PLWW

background image

Numer

Przycisk lub kontrolka

Funkcja

10

Wskaźnik Dane

Świeci: Urządzenie ma dane do wydrukowania, ale czeka na
odebranie wszystkich danych.

Nie świeci: Urządzenie nie ma danych do wydrukowania.

Miga: Urządzenie przetwarza lub drukuje dane.

11

Kontrolka Uwaga

Świeci: Wystąpił problem z urządzeniem. Spójrz na wyświetlacz panelu
sterowania.

Nie świeci: Urządzenie działa prawidłowo.

Miga: Wymagane jest wykonanie jakiejś czynności. Spójrz na
wyświetlacz panelu sterowania.

12

Przycisk Folder lub STAR

(Secure Transaction Access
Retrieval)

UWAGA:

Ten element nie

jest dostępny w przypadku
drukarek M601.

Zapewnia szybki dostęp do menu Pobieranie zleceń.

13

Przycisk Backspace

UWAGA:

Ten element nie

jest dostępny w przypadku
drukarek M601.

Przywraca wartości domyślne i zamyka ekran pomocy.

14

Klawiatura numeryczna

UWAGA:

Ten element nie

jest dostępny w przypadku
drukarek M601.

Umożliwia wprowadzanie wartości liczbowych.

PLWW

Układ panelu sterowania

13