HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez klienta

background image

Gwarancja dotycząca samodzielnej naprawy przez
klienta

Produkty HP zbudowano z użyciem wielu elementów do samodzielnej naprawy przez klienta (CSR) w

celu zminimalizowania czasu naprawy i zwiększenia elastyczności w dokonywaniu wymiany

uszkodzonych elementów. Jeśli podczas diagnozowania firma HP stwierdzi, że możliwe jest

dokonanie naprawy z użyciem elementów do samodzielnej naprawy przez klienta, dostarczy tę część

do wymiany bezpośrednio do użytkownika. Istnieją dwie kategorie elementów CSR: 1) Elementy, dla

których samodzielna naprawa jest obowiązkowa. Jeśli użytkownik poprosi firmę HP o wymianę tych

części, pobrana zostanie opłata za podróż i pracę pracowników serwisu. 2) Elementy, dla których

samodzielna naprawa jest opcjonalna. Te elementy są również przeznaczone do samodzielnej

naprawy przez klienta. Jeśli jednak użytkownik poprosi firmę HP o ich wymianę, może ona zostać

dokonana bez żadnych dodatkowych kosztów, zgodnie z rodzajem usługi gwarancyjnej dla danego

produktu.

W zależności od dostępności i możliwości lokalizacyjnych elementy CSR mogą zostać dostarczone w

ciągu jednego dnia roboczego. W przypadku określonych możliwości lokalizacyjnych za dodatkową

opłatą możliwa jest dostawa w ciągu tego samego dnia lub czterech godzin. Jeśli potrzebna jest

pomoc, należy zadzwonić do centrum pomocy technicznej HP, aby uzyskać telefoniczną pomoc

pracownika serwisu. W materiałach dostarczonych z elementem CSR wyszczególnione jest, czy

wadliwy element należy zwrócić do firmy HP. W przypadku gdy konieczny jest zwrot wadliwego

elementu do firmy HP, należy tego dokonać w określonym przedziale czasu, który wynosi z reguły

pięć (5) dni roboczych. Uszkodzony element należy zwrócić wraz z dokumentacją, używając

dołączonych opakowań transportowych. Niedostarczenie uszkodzonego elementu może spowodować

naliczenie przez firmę HP opłaty za element wymienny. W przypadku samodzielnej naprawy firma HP

poniesie wszystkie koszty związane z dostarczeniem nowego i zwrotem starego elementu oraz dokona

wyboru firmy kurierskiej.

236

Załącznik B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW