HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ładowanie podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy

background image

Ładowanie podajnika 2 lub opcjonalnego podajnika na
500 arkuszy

OSTROŻNIE:

Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia zacięć, nie należy ładować podajników w

trakcie drukowania.

OSTROŻNIE:

Nie należy kartkować ryzy papieru. Kartkowanie może powodować trudności w

podawaniu arkuszy papieru.

1.

Lekko podnieś podajnik i pociągnij, aby wyjąć

go z urządzenia.

84

Rozdział 6 Papier i materiały drukarskie

PLWW

background image

2.

Ściśnij dźwignię zwalniającą na lewej

prowadnicy, a następnie dosuń prowadnice,

dostosowując je do rozmiaru papieru.

3.

Ściśnij dźwignię zwalniającą na prowadnicy

tylnej, a następnie przesuń ją, dostosowując

jej położenie do rozmiaru papieru.

4.

Załaduj papier do podajnika. Upewnij się, że

papier leży płasko w podajniku we wszystkich

czterech narożnikach i znajduje się poniżej

wskaźników maksymalnej wysokości.

5.

Wsuń podajnik do urządzenia.

PLWW

Wkładanie papieru do podajników

85