HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Wskazówki dotyczące specjalnego papieru

background image

Wskazówki dotyczące specjalnego papieru

Produkt umożliwia drukowanie na materiałach specjalnych. Aby uzyskać satysfakcjonujące wyniki,

postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami. Chcąc użyć specjalnego papieru lub innego materiału

upewnij się, czy do sterownika zostały wprowadzone informacje o typie i rozmiarze nośnika.

OSTROŻNIE:

W produktach HP LaserJet wykorzystywany jest moduł utrwalający, który służy do

związania suchego tonera z papierem i uformowania małych, precyzyjnych kropek. Papier laserowy

HP jest odporny na bardzo wysokie temperatury. Stosowanie papieru do drukarek atramentowych

może uszkodzić urządzenie.

Rodzaj materiału

Należy

Nie należy

Koperty

Należy przechowywać na płaskiej
powierzchni.

Należy używać kopert z
łączeniami doprowadzonymi aż
do rogów.

Należy używać pasków
samoprzylepnych przeznaczonych
do drukarek laserowych.

Nie należy używać kopert
pomarszczonych, ponacinanych,
sklejonych lub w inny sposób
uszkodzonych.

Nie należy korzystać z kopert
mających zapięcia, zatrzaski,
wstawki lub powlekane wyklejki.

Nie należy używać materiałów
samoprzylepnych ani innych
tworzyw sztucznych.

74

Rozdział 6 Papier i materiały drukarskie

PLWW

background image

Rodzaj materiału

Należy

Nie należy

Nalepki

Należy używać tylko takich
arkuszy, na których pomiędzy
nalepkami nie ma odsłoniętego
dolnego arkusza.

Korzystaj z etykiet, które da się
ułożyć płasko.

Należy używać tylko pełnych
arkuszy nalepek.

Nie należy używać nalepek ze
zmarszczkami, pęcherzykami
powietrza lub uszkodzonych.

Nie należy drukować na
niepełnych arkuszach nalepek.

Folie

Należy używać wyłącznie folii,
która przeznaczona jest do
drukarek laserowych.

Po wyjęciu z drukarki folie należy
układać na płaskiej powierzchni.

Nie należy używać materiałów
przezroczystych
nieprzeznaczonych do drukarek
laserowych.

Papier firmowy lub formularze z
nadrukiem

Należy używać wyłącznie papieru
firmowego lub formularzy
przeznaczonych do drukarek
laserowych.

Nie należy używać papieru
firmowego z wypukłym lub
metalicznym nadrukiem.

Ciężki papier

Należy używać wyłącznie
ciężkiego papieru przeznaczonego
do drukarek laserowych i o
gramaturze zgodnej ze
specyfikacjami drukarki.

Nie należy używać papieru o
gramaturze większej niż zalecana,
chyba że jest to papier HP
przeznaczony do niniejszej
drukarki.

Papier błyszczący lub powlekany

Należy używać wyłącznie papieru
błyszczącego lub powlekanego
przeznaczonego do drukarek
laserowych.

Papieru powlekanego należy
używać w temperaturze i
wilgotności przewidzianej dla
urządzenia.

Nie należy używać papieru
błyszczącego lub powlekanego
przeznaczonego do drukarek
atramentowych.

Nie należy używać papieru
powlekanego w środowisku o
bardzo niskiej lub bardzo wysokiej
wilgotności.

Wszystkie rodzaje papieru

Przechowuj papier w oryginalnym
opakowaniu.

Przechowuj papier w miejscu
wolnym od kurzu.

Nie należy używać pozwijanego
papieru.

Nie należy używać papieru, który
był wcześniej przechowywany w
wilgotnym otoczeniu.

PLWW

Wskazówki dotyczące papieru

75