HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ochrona środowiska

background image

Ochrona środowiska

Dupleks

Oszczędzaj papier, ustawiając druk dupleksowy jako domyślny.

Drukowanie wielu stron na
jednym arkuszu

Drukowanie dwóch lub więcej stron dokumentu obok siebie na jednym arkuszu to
oszczędność papieru. Dostęp do tej funkcji uzyskać można z poziomu sterownika drukarki.

Recykling

Zmniejsz liczbę odpadów, korzystając z papieru z odzysku.

Przekazuj zużyte kasety drukujące do utylizacji, oddając je firmie HP.

Oszczędność energii

Oszczędzaj energię, przełączając urządzenie w tryb uśpienia.

Drukowanie HP Smart Web

Za pomocą funkcji drukowania HP Smart Web można wybrać, zapisać i ułożyć tekst i obraz
z wielu stron internetowych, a następnie dokonać ich edycji i wydrukować dokładnie to, co
widać na ekranie. Pozwala to zachować kontrolę nad informacjami, które chcesz
wydrukować, i zminimalizować liczbę niepotrzebnych wydruków.

Pobierz funkcję drukowania HP Smart Web ze strony:

www.hp.com/go/smartweb

.

Przechowywanie zadań

Za pomocą funkcji przechowywania zadań można zarządzać zadaniami druku. Dzięki niej
zadanie drukowania można wykonać, gdy znajdujesz się przy współdzielonej drukarce.
Pozwala to uniknąć utraty zadań i konieczności ich ponownego wydruku.

PLWW

Ochrona środowiska

5