HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Drukowanie na papierze firmowym lub formularzach w systemie Windows

background image

Dodatkowe zadania drukowania w środowisku systemu Windows

129

background image

4.

Na liście rozwijanej Rodzaj papieru kliknij

opcję Więcej....

5.

Rozwiń listę opcji Rodzaj:.

130

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW

background image

6.

Rozwiń listę opcji Inny.

7.

Wybierz rodzaj używanego papieru, a

następnie kliknij przycisk OK.