HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Usuwanie zapisanego zadania

background image

Usuwanie zapisanego zadania

Podczas wysyłania zapisanego zadania do pamięci urządzenia zastępowane są wszystkie

dotychczasowe zadania o tej samej nazwie należące do tego samego użytkownika. Jeśli nie ma

innego zlecenia o tej samej nazwie użytkownika i nazwie zlecenia, a urządzenie potrzebuje wolnego

144

Rozdział 8 Zadania drukowania

PLWW

background image

miejsca, to może się zdarzyć, że zostaną usunięte przechowywane zlecenia, poczynając od

najstarszego. Liczbę zleceń, które mogą być przechowywane, można zmienić za pomocą menu

Ustawienia ogólne na panelu sterowania urządzenia.

Aby usunąć zlecenie zapisane w pamięci urządzenia, wykonaj następującą procedurę.

1.

Na panelu sterowania urządzenia naciśnij przycisk Strona główna .

2.

Otwórz menu Pobierz zlecenie z pamięci urządzenia.

3.

Wybierz nazwę użytkownika, następnie wybierz nazwę zlecenia albo opcję Wszystkie

zlecenia (z numerem PIN) lub Wsz. zlec. (bez PIN).

4.

Wybierz opcję Usuń. Urządzenie wyświetli monit o potwierdzenie usunięcia.