HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

background image

Kontrola poprawności instalacji modułów pamięci DIMM

Po instalacji modułów pamięci DIMM należy upewnić się, że instalacja zakończyła się powodzeniem.

1.

Włącz urządzenie. Sprawdź, czy po wykonaniu przez urządzenie sekwencji rozruchowej

zaświecił się wskaźnik Gotowe . Jeżeli pojawi się komunikat o błędzie, to prawdopodobnie

moduły DIMM zostały niepoprawnie zainstalowane.

2.

Wydrukuj stronę konfiguracji.

3.

Na stronie konfiguracji znajdź dane dotyczące pamięci i porównaj je ze stroną konfiguracji

wydrukowaną przed zainstalowaniem pamięci. Jeśli wielkość pamięci nie uległa zwiększeniu,

prawdopodobnie moduł DIMM nie został poprawnie zainstalowany lub jest uszkodzony. Powtórz

proces instalacji. Jeśli będzie to konieczne, zainstaluj inny moduł DIMM.

UWAGA:

W przypadku zainstalowania języka urządzenia należy na stronie konfiguracji znaleźć

część „Zainstalowane języki i opcje”. Powinien być w niej wymieniony nowy język urządzenia.