HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Lista Inne łącza

background image

Lista Inne łącza

UWAGA:

Pozycje wyświetlane na liście Inne łącza można konfigurować za pomocą menu

Edytuj inne łącza na karcie Ogólne. Poniżej przedstawiono łącza domyślne.

Tabela 9-6

Lista Inne łącza wbudowanego serwera internetowego firmy HP

Menu

Opis

Pomoc techniczna

Łączy z witryną internetową pomocy technicznej dla tego urządzenia, na której
można znaleźć pomoc dotyczącą głównych tematów.

HP Instant Support

Łączy użytkownika z witryną sieci Web firmy HP, aby pomóc znaleźć rozwiązania
pojawiających się problemów.

158

Rozdział 9 Zarządzanie i konserwacja

PLWW