HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ďalšie informácie

background image

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o týchto ekologických témach:

Hárok s ekologickým profilom tohto produktu a ďalších príbuzných výrobkov spoločnosti HP

Ekologické záväzky spoločnosti HP

Systém environmentálneho manažmentu spoločnosti HP

Program vrátenia produktov na konci životnosti a recyklácie produktov spoločnosti HP

Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálu

Navštívte

www.hp.com/go/environment

alebo

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment

.

SKWW

Program ekologického dohľadu nad výrobkami

239