HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Chemické látky

background image

Chemické látky

Spoločnosť HP sa zaväzuje k poskytovaniu informácií svojim zákazníkom o chemických látkach v

našich produktoch, tak ako je to nevyhnutné pre dosiahnutie súladu s právnymi požiadavkami, ako je

napr. REACH (Nariadenie ES č. 1907/2006 Európskeho parlamentu a Rady). Správu s informáciami

o chemických látkach v tomto produkte nájdete na lokalite:

www.hp.com/go/reach

.

238

Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW