HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS)

background image

Hárok s údajmi o bezpečnosti materiálu (MSDS)

Hárky s údajmi o bezpečnosti materiálov (MSDS) pre spotrebný materiál s obsahom chemických látok

(napr. toner) môžete získať tak, že prejdete na webovú stránku spoločnosti HP na lokalite

www.hp.com/go/msds

alebo

www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.