HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety)

background image

Viacnásobné vrátenie (viac ako jednej kazety)

1.

Každú tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.

2.

Zlepte škatule k sebe pomocou páskovacej alebo baliacej pásky. Balík môže vážiť až 31 kg

(70 libier).

3.

Použite jeden predplatený prepravný štítok.

ALEBO

1.

Použite svoju vlastnú vhodnú škatuľu, prípadne požiadajte o bezplatnú prázdnu zbernú škatuľu

na lokalite

www.hp.com/recycle

alebo na čísle 1-800-340-2445 (zmestí sa do nej až 31 kg

(70 libier) tlačových kaziet pre laserové tlačiarne HP).

2.

Použite jeden predplatený prepravný štítok.