HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vrátenie jednotlivých kaziet

background image

Vrátenie jednotlivých kaziet

1.

Tlačovú kazetu HP LaserJet zabaľte do jej pôvodnej krabice a obalu.

2.

Prepravný štítok umiestnite na prednú časť krabice.

236

Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW