HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vrátenia mimo USA

background image

Vrátenia mimo USA

Aby ste sa zúčastnili programu vrátenia a recyklácie HP Planet Partners, jednoducho postupujte podľa

bežných nariadení v sprievodcovi recykláciou (nachádza sa v balení od vašej novej položky

spotrebného materiálu pri produkte) alebo navštívte lokalitu

www.hp.com/recycle

. Vyberte svoju

krajinu/oblasť, aby ste získali informácie o tom, ako vrátite spotrebný materiál k laserovým tlačiarňam

značky HP.