HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spotreba energie

background image

Spotreba energie

Spotreba energie je v režime V režime spánku výrazne nižšia. Šetria sa nielen prírodné zdroje, ale aj

prevádzkové náklady, a to bez vplyvu na vysoký výkon zariadenia. Zariadenia Hewlett-Packard na
tlač a spracovanie obrázkov označené logom ENERGY STAR

®

spĺňajú technické parametre ENERGY

STAR pre zariadenia na spracovanie obrázkov stanovené Úradom Spojených štátov pre ochranu

životného prostredia. Výrobky na spracovanie obrázkov spĺňajúce technické parametre ENERGY STAR

sú označené nasledujúcou značkou:

Ďalšie informácie o produktoch spĺňajúcich tieto špecifikácie ENERGY STAR sú uvedené na adrese:

www.hp.com/go/energystar