HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet

background image

Spotrebný materiál tlačiarne HP LaserJet

Vracanie a recyklovanie použitých tlačových kaziet HP LaserJet je jednoduché - bezplatné -

prostredníctvom služby HP Planet Partners. S každou novou tlačovou kazetou a balením spotrebného

materiálu sa dodávajú programové informácie a pokyny vo viacerých jazykoch. Zaťaženie životného

prostredia môžete ďalej znížiť aj tým, že budete vracať niekoľko kaziet súčasne, namiesto ich

vracania po jednej.

Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať inovatívne, vysokokvalitné produkty a služby, ktoré sú

environmentálne prijateľné, od dizajnu produktu a jeho výroby až po distribúciu, použitie

používateľom a recykláciu. Ak sa zúčastňujete programu HP Planet Partners, ubezpečujeme vás, že

vrátené tlačové kazety HP LaserJet sú recyklované vhodne tak, aby sa opätovne využili plasty a kovy

pre nové produkty a nesmerovali na skládky v podobe miliónov ton odpadu. Keďže táto kazeta sa

recykluje a použije sa v nových materiáloch, nebude vám vrátená. Ďakujeme vám za to, že chránite

životné prostredie!

POZNÁMKA:

Návratový štítok použite len na vrátenie prázdnej, originálnej tlačovej kazety

HP LaserJet. Nepoužívajte ho na vrátenie atramentových kaziet HP, kaziet od iných výrobcov,

opätovne napĺňaných alebo prerábaných kaziet, alebo na reklamácie. Informácie o recyklácii

atramentových kaziet HP nájdete na adrese

http://www.hp.com/recycle

.