HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Smernice komisie FCC

background image

Smernice komisie FCC

Toto zariadenie sa testovalo a preukázalo sa, že je v súlade s obmedzeniami pre triedu A digitálneho

zariadenia, a to v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Tieto limity zabezpečujú patričnú ochranu voči

škodlivému rušeniu pri prevádzke zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa

a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a v prípade, že sa nenainštaluje a nebude používať v

súlade s používateľskou príručkou, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiokomunikácií. Prevádzka

tohto zariadenia v obytnej oblasti pravdepodobne bude spôsobovať škodlivé rušenie, v prípade

ktorého bude musieť používateľ odstrániť rušenie na svoje vlastné náklady.

POZNÁMKA:

Akékoľvek zmeny alebo modifikácie tlačiarne, ktoré nie sú výslovne schválené

spoločnosťou HP, môžu zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzkovanie zariadenia.

Na dosiahnutie súladu s obmedzeniami triedy A predpisov FCC, článok 15, sa vyžaduje používanie

tieneného kábla rozhrania.

234

Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW