HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Bezpečnosť laserového zariadenia

background image

Bezpečnosť laserového zariadenia

Stredisko pre zariadenia a radiačnú bezpečnosť (Center for Devices and Radiological Health, CDRH)

amerického štátneho orgánu U.S. Food and Drug Administration zaviedlo predpisy pre laserové

prístroje vyrobené po 1. auguste 1976. Splnenie požiadaviek v zmysle týchto predpisov je pre

produkty predávané v USA povinné. Tlačiareň je schválená ako laserový produkt triedy 1 v zmysle

normy o radiačnej prevádzke ministerstva zdravotníctva USA (Department of Health and Human

Services, DHHS) podľa Zákona o radiačnej kontrole zdravia a bezpečnosti (Radiation Control for

Health and Safety Act) z roku 1968. Keďže šírenie radiácie emitovanej v tlačiarni je plne ohraničené

ochranným puzdrom a vonkajším krytom, laserový lúč nemôže uniknúť počas žiadnej fázy normálnej

prevádzky.

VAROVANIE!

Používanie ovládacích prvkov, vykonávanie úprav alebo iných procedúr, ktoré nie sú

uvedené v tejto používateľskej príručke, môže viesť k vystaveniu sa nebezpečnej radiácii.