HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Pokyny pre napájací kábel

background image

Pokyny pre napájací kábel

Podľa hodnoty napätia sa presvedčte, či je napájací kábel vhodný. Hodnota napätia je uvedená na

štítku produktu. Produkt používa striedavý prúd s napätím 100 – 127 V alebo 220 – 240 V, 50/60

Hz.

Napájací kábel pripojte k produktu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.

UPOZORNENIE:

Používajte iba napájaci kábel dodaný s produktom, aby ste predišli poškodeniu

produktu.