HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vyhlásenie o zhode

background image

Vyhlásenie o zhode

Vyhlásenie o zhode

podľa normy ISO/IEC 17050-1 a EN 17050-1

Názov výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Č. VoZ: BOISB-1101-00-rel.1.0

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

prehlasuje, že produkt

Názov produktu:

HP LaserJet Enterprise 600 M601, M602 a M603

Vrátane:

zásobníka na 500 hárkov papiera CE998A

duplexnej jednotky CF062A

Číslo regulačného modelu

2)

BOISB-1101-00

Možnosti produktu:

VŠETKY

Tlačové kazety:

CE390A, CE390X

je v súlade s nasledujúcimi Technickými údajmi zariadenia:

BEZPEČNOSŤ:

IEC 60950-1:2005/EN60950-1: 2006 +A11

IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (laserové/LED zariadenie triedy 1)

IEC 62311:2007/EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1/EN55022:2006 +A1 – trieda A

1),

3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC článok 47 CFR, časť 15, trieda A

1)

/ICES-003, 4. vydanie

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Doplnkové informácie:

Produkt týmto spĺňa požiadavky Smernice o EMK 2004/108/ES a Smernice o nízkom napätí 2006/95/ES a podľa toho nesie
označenie CE

.

240

Príloha D Informácie o predpisoch

SKWW

background image

Toto zariadenie spĺňa predpisy FCC, časť 15. Jeho prevádzka je podmienená nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) zariadenie musí byť schopné prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobovať neželanú
prevádzku.

1.

Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii so systémami osobných počítačov Hewlett-Packard.

2.

Z regulačných dôvodov má tento výrobok priradené regulačné číslo modelu. Toto regulačné číslo by sa nemalo zamieňať s
marketingovým názvom alebo s výrobnými číslami.

3.

Produkt spĺňa požiadavky smernice EN55022 a CNS13438 triedy A, na základe čoho platí nasledovné: „Upozornenie: Toto je
produkt triedy A. V domácnosti môže tento produkt spôsobovať rádiové rušenie. Ak sa tak stane, z pohľadu používateľa môže byť
nevyhnutné podniknúť patričné opatrenia“.

Boise, Idaho USA

September 2011

Iba pri témach týkajúcich sa regulácie:

V Európe:

Miestne predajné a servisné stredisko spoločnosti Hewlett-Packard alebo spoločnosť Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen
(FAX: +49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

V USA:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Telefón: 208-396-6000)

SKWW

Vyhlásenie o zhode

241