HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurácia zásobníkov

background image

Konfigurácia zásobníkov

Produkt vás automaticky vyzve na konfiguráciu zásobníka pre určitý typ a veľkosť v nasledujúcich

situáciách:

Ak vkladáte papier do zásobníka.

Ak prostredníctvom ovládača tlačiarne alebo softvérového programu vyberiete konkrétny zásobník

alebo typ papiera pre tlačovú úlohu a konfigurácia zásobníka nezodpovedá tlačovej úlohe.

POZNÁMKA:

Výzva sa nezobrazí, ak tlačíte zo zásobníka č. 1 a tento zásobník je

nakonfigurovaný na možnosť Ľubovoľná veľkosť a Ľubovoľný typ papiera. Ak v tejto situácii

tlačová úloha nešpecifikuje zásobník, zariadenie tlačí zo zásobníka č. 1, a to aj v prípade, ak sa

nastavenia veľkosti a typu papiera tlačovej úlohy nezhodujú s papierom vloženým v zásobníku č. 1.