HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy

background image

Konfigurácia zásobníka podľa nastavenia tlačovej úlohy

1.

V softvérovom programe zadajte zdrojový zásobník, veľkosť a typ papiera.

2.

Odošlite úlohu do tlačiarne.

Ak treba zásobník nastaviť, na displeji ovládacieho panela sa zobrazí výzva.

3.

Ak nie je zobrazený formát správny, stlačte šípku späť . Stláčaním šípky nadol zvýraznite

správnu veľkosť alebo zvýraznite možnosť Vlastná.

Ak chcete zadať vlastný formát, najprv zvýraznite správnu meraciu jednotku stláčaním šípky nadol

. Potom nastavte rozmery X a Y pomocou numerickej klávesnice alebo pomocou šípky nahor

a šípky nadol .

4.

Ak nie je zobrazený typ papiera správny, stlačte šípku späť a potom zvýraznite požadovaný

typ papiera stláčaním šípky nadol .

SKWW

Konfigurácia zásobníkov

89