HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera

background image

Konfigurácia zásobníka pri vkladaní papiera

1.

Do zásobníka vložte papier. Ak používate iný zásobník ako zásobník č 1, zatvorte ho.

2.

Objaví sa správa o konfigurácii zásobníka.

3.

Stlačením tlačidla

OK

potvrďte zistený formát. Ak chcete vybrať iné nastavenie, stlačte šípku späť

a pokračuje nasledujúcimi krokmi.

4.

Ak chcete zmeniť konfiguráciu zásobníka, stláčaním šípky nadol zvýraznite správny formát

a potom stlačte tlačidlo

OK

.

POZNÁMKA:

V iných zásobníkoch ako zásobník č. 1 tlačiareň automaticky zistí väčšinu

formátov papiera.

5.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite správny typ a potom stlačte tlačidlo

OK

.