HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela

background image

Konfigurácia zásobníka z ovládacieho panela

Typ a veľkosť zásobníkov môžete nakonfigurovať aj bez toho, aby vás produkt vyzval.

1.

Stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte ponuku Zásobníky.

3.

Stlačením tlačidla šípky nadol zvýrazníte nastavenie veľkosti alebo typu pre želaný zásobník a

potom stlačte tlačidlo

OK

.

4.

Stlačením tlačidla šípky nahor alebo šípky nadol zvýrazníte veľkosť alebo typ. Ak si

vyberiete vlastnú veľkosť, vyberte mernú jednotku a potom nastavte rozmer X a rozmer Y.

5.

Stlačením tlačidla

OK

váš výber uložíte.

90

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW