HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované typy papiera na výstupe

background image

Podporované typy papiera na výstupe

Typ papiera

Štandardný
horný
zásobník
(ukladanie
lícovou stranou
nadol)

Zadný
zásobník
(ukladanie
lícovou stranou
nahor)

Voliteľná
duplexná
jednotka

Voliteľný
stohovač alebo
zošívačka/
stohovač

Voliteľná
schránka
s piatimi
priehradkami

Ľubovoľný typ

Obyčajný

Ľahký 60 – 74 g

Kartón 176 – 220 g

Priehľadná fólia

Štítky

Hlavičkový

Predtlačený

Perforovaný

Farebný

Drsný

Kancelársky

Recyklovaný

Papier HP EcoSMART Lite

Obálka

80

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW