HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Podporované typy papiera na vstupe

background image

Podporované typy papiera na vstupe

Typ papiera

Zásobník č. 1

Zásobník č. 2

Voliteľné
zásobníky na
500 hárkov

Voliteľný
zásobník na
1500 hárkov

Voliteľný
podávač
obálok

Ľubovoľný typ

Obyčajný

Ľahký 60 – 74 g

Kartón 176 – 220 g

Priehľadná fólia

Štítky

Hlavičkový

Predtlačený

Perforovaný

Farebný

Drsný

Kancelársky

Recyklovaný

Papier HP EcoSMART Lite

Obálka

SKWW

Podporované typy papiera

79