HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Predpokladaná spotreba papiera

background image

Predpokladaná spotreba papiera

Tento produkt podporuje množstvo druhov papiera a iných tlačových médií v súlade s usmerneniami v

tejto používateľskej príručke. Papier alebo tlačové médiá, ktoré nespĺňajú tieto usmernenia, môžu

spôsobovať nízku kvalitu tlače, zvýšený výskyt zaseknutí a predčasné opotrebenie produktu.

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a tlačových médií od spoločnosti HP

navrhnutých pre laserové tlačiarne alebo univerzálne používanie. Nepoužívajte papier alebo médiá

určené pre atramentové tlačiarne. Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať použitie iných

značiek alebo médií, pretože nemôže kontrolovať ich kvalitu.

Papier skladujte v originálnom balení, aby ste predišli vystavovaniu papiera vlhkosti a/alebo inému

poškodeniu. Balenie neotvárajte, kým nie ste pripravení papier použiť.

Môže sa stať, že papier spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke a napriek tomu výsledky

tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené nesprávnou manipuláciou, extrémnou teplotou

alebo vlhkosťou, prípadne inými faktormi, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard nemôže nijako ovplyvniť.

UPOZORNENIE:

Používanie papiera alebo tlačových médií, ktoré nevyhovujú požiadavkám

spoločnosti HP, môže spôsobiť problémy a nutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka

spoločnosti Hewlett-Packard ani servisné zmluvy nevzťahujú.