HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač do horného (štandardného) výstupného zásobníka

background image

Tlač do horného (štandardného) výstupného zásobníka

Do horného výstupného zásobníka sa papier ukladá lícovou stranou nadol, v správnom poradí. Horný

výstupný zásobník by sa mal používať pri väčšine tlačových úloh vrátane priehľadných fólií. Ak chcete

používať horný výstupný zásobník, skontrolujte, či je zatvorený zadný výstupný zásobník. Zadný

výstupný zásobník neotvárajte ani nezatvárajte počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera.