HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač do schránky s piatmi priehradkami

background image

Tlač do schránky s piatmi priehradkami

Voliteľná schránka s piatimi priehradkami obsahuje päť výstupných priehradiek, ktoré možno pomocou

ovládacieho panela nastaviť na oddeľovanie tlačových úloh rôznymi spôsobmi.

1.

Stlačte tlačidlo Domov .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Správa

Nastavenia schránky s viacerými priehradkami

Prevádzkový režim

3.

Stláčaním šípky nadol zvýraznite spôsob oddeľovania úloh v schránke s piatimi priehradkami.

Schránka

Každá priehradka je pridelená jednému používateľovi alebo skupine používateľov. Toto je
predvolené nastavenie.

SKWW

Výber výstupného zásobníka

93

background image

Stohovač

Tlačiareň používa všetky priehradky na stohovanie kópií úloh. Úlohy sa najprv umiestňujú do
dolnej priehradky, potom do najbližšej priehradky nad ňou atď. Keď sa všetky priehradky
zaplnia, tlačiareň sa zastaví.

Oddeľovač
úloh

Každá tlačová úloha sa umiestňuje do odlišnej priehradky. Úlohy sa umiestňujú do prázdnych
priehradiek, začínajúc od hornej priehradky a pokračujúc smerom k dolnej priehradke.

Stohovač

Tlačiareň oddeľuje kópie jednej tlačovej úlohy do samostatných priehradiek.

4.

Stlačením tlačidla

OK

zvoľte možnosť.

94

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW