HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Tlač do zadného výstupného zásobníka

background image

Tlač do zadného výstupného zásobníka

Ak je zadný výstupný zásobník otvorený, tlačiareň vždy tlačí do neho. Vytlačený papier vchádza do

tohto zásobníka lícovou stranou nahor, s poslednou stranou navrchu (v obrátenom poradí).

Pri tlači zo zásobníka č. 1 do zadného výstupného zásobníka je dráha papiera najpriamejšia.

Otvorením zadného výstupného zásobníka sa môže zvýšiť výkon pri týchto médiách:

obálky,

štítky,

malý papier vlastnej veľkosti,

pohľadnice,

papier ťažší ako 120 g/m

2

(32 libier).

Pri otvorenom zadnom výstupnom zásobníku nie je k dispozícii duplexná jednotka (ak je

nainštalovaná) ani horný výstupný zásobník. Zadný výstupný zásobník neotvárajte ani nezatvárajte

počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera.

SKWW

Výber výstupného zásobníka

91

background image

1.

Zadný výstupný zásobník otvoríte tak, že

uchopíte rukoväť v hornej časti zásobníka a

potom ho potiahnete smerom nadol.

2.

Vytiahnite nadstavec.