HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Napĺňanie zásobníka č. 1

background image

Napĺňanie zásobníka č. 1

POZNÁMKA:

Pri používaní zásobníka č. 1 môže tlačiareň tlačiť pomalšie.

UPOZORNENIE:

Zásobníky nenapĺňajte počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera. Papier

neprelistúvajte. Môže to spôsobiť nesprávne podávanie.

1.

Otvorte zásobník č. 1.

2.

Vytiahnite vysúvaciu časť zásobníka.

82

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW

background image

3.

Do zásobníka vložte papier. Skontrolujte, či je

papier pod uškami a pod indikátormi

maximálnej výšky.

2

4.

Nastavte bočné vodiace lišty tak, aby sa stohu

papiera zľahka dotýkali, ale neohýbali ho.

2