HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Napĺňanie zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500 hárkov

background image

Napĺňanie zásobníka č. 2 alebo voliteľného zásobníka na 500
hárkov

UPOZORNENIE:

Zásobníky nenapĺňajte počas tlače, aby ste predišli zaseknutiu papiera.

UPOZORNENIE:

Papier neprelistúvajte. Môže to spôsobiť nesprávne podávanie.

1.

Vysuňte zásobník a mierne ho nadvihnite, aby

ste ho vytiahli z tlačiarne.

SKWW

Vkladanie papiera do zásobníkov

83

background image

2.

Zatlačte na uvoľňovaciu páčku, ktorá sa

nachádza na ľavej vodiacej lište, a posunutím

nastavte bočné vodiace lišty na správnu

veľkosť papiera.

3.

Zatlačte na uvoľňovaciu páčku, ktorá sa

nachádza na zadnej strane vodiacej lišty

papiera, a lištu nastavte na správnu veľkosť

papiera.

4.

Do zásobníka vložte papier. Skontrolujte, či je

papier rovno vložený vo všetkých štyroch

rohoch, a či je vrch stohu pod indikátormi

maximálnej výšky.

5.

Zasuňte zásobník úplne do tlačiarne.

84

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW