HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

background image

Vkladanie hlavičkového, predtlačeného alebo perforovaného papiera

Ak je nainštalovaná duplexná jednotka alebo zošívačka/stohovač, tlačiareň upraví spôsob

usporiadania obrázkov na stránkach. Ak používate papier vyžadujúci konkrétnu orientáciu, vložte ho

podľa informácií uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Zásobník

Tlač na jednu stranu,
bez zošívačky/
stohovača

Obojstranná tlač, bez
zošívačky/stohovača

Tlač na jednu stranu
so zošívačkou/
stohovačom

Obojstranná tlač so
zošívačkou/
stohovačom

Zásobník č. 1

Lícovou stranou nahor

Horným okrajom smerom
k tlačiarni

Lícovou stranou nadol

Dolným okrajom smerom
k tlačiarni

Lícovou stranou nahor

Dolným okrajom smerom
k tlačiarni

Lícovou stranou nadol

Horným okrajom smerom
k tlačiarni

Všetky ostatné zásobníky

Lícovou stranou nadol

Horný okraj v prednej
časti zásobníka

Lícovou stranou nahor

Dolný okraj v prednej
časti zásobníka

Lícovou stranou nadol

Dolný okraj v prednej
časti zásobníka

Lícovou stranou nahor

Horný okraj v prednej
časti zásobníka

SKWW

Vkladanie papiera do zásobníkov

87