HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Vkladanie obálok

background image

Vkladanie obálok

Do zásobníka č. 1 alebo do voliteľného podávača obálok vkladajte obálky prednou časťou obálky

smerom nahor a kratším okrajom s poštovou známkou smerom k tlačiarni.

88

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW