HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a veľkosť papiera v systéme Windows

background image

Zmena ovládača tlačiarne s ohľadom na typ a
veľkosť papiera v systéme Windows

1.

V ponuke Súbor v softvérovom programe kliknite na položku Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Formát vyberte v rozbaľovacom zozname Veľkosť papiera.

5.

Typ papiera vyberte v rozbaľovacom zozname Typ papiera.

6.

Stlačte tlačidlo OK.

76

Kapitola 6 Papier a tlačové médiá

SKWW