HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Aktualizácia firmvéru cez USB

background image

Ponuka Aktualizácia firmvéru cez USB

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Údržba zariadenia a potom ponuku Aktualizácia firmvéru cez USB.

Vložte úložné zariadenie USB s balíkom aktualizácií firmvéru do portu USB a postupujte podľa

pokynov na obrazovke.