HP LaserJet Enterprise 600 Printer M602 series - Ponuka Servis

background image

Ponuka Servis

Na zobrazenie: Na ovládacom paneli zariadenia stlačte tlačidlo Domov , vyberte ponuku
Údržba zariadenia a potom ponuku Servis.

Ponuka Servis je zamknutá a vstúpiť do nej môžete až po zadaní PIN kódu. Táto ponuka je určená

pre autorizovaný personál vykonávajúci servis.

SKWW

Ponuka Údržba zariadenia

35

background image

36

Kapitola 2 Ponuky ovládacieho panela

SKWW